Schooltijden, vakantierooster en jaarkalender

Op De Klipper geldt een continurooster met vijf gelijke dagen. De schooldag begint om 08:30 uur en eindigt om 14:15 uur.

Schooltijden, vakantierooster en jaarkalender

Op De Klipper geldt een continurooster met vijf gelijke dagen.
De schooldag begint om 08:30 uur en eindigt om 14:15 uur.

Schooltijden

De Klipper hanteert de volgende schooltijden voor alle groepen:

Maandag:       8.30 - 14.15
Dinsdag:         8.30 - 14.15
Woensdag:     8.30 - 14.15
Donderdag:    8.30 - 14.15
Vrijdag:           8.30 - 14.15
Om 8.20 uur mogen de leerlingen naar binnen. Op maandag en vrijdag mogen de ouders als ze dat willen nog even meelopen naar de klas. Om 8.30 starten de lessen.

 


 

Jaarkalender: vakanties en studiedagen

 
De Klipper volgt de landelijke schoolvakanties van regio Noord. Naast de vastgestelde schoolvakanties zijn extra vrije dagen en studie(mid)dagen gepland in het schooljaar. 

Klik hier voor de schooljaarkalender. 
 
 

IKC De Klipper

Klipper de Bres en Klipper Dubloen...samen de Klipper maar toch ieder een eigen gezicht!