Het team

Het team

Leerkrachten
Groep 1-2DAM - Aimee/Marianne
Groep 1-2DN - Nicole Groep 3-DA - Anita Groep 4-DSK - Kiki en Danique (vervanging Stefanie) Groep 5-DTD - Tamara en David-Jan Groep 6-7DM - Michelle Groep 7-8DD - Danique

Vakleerkracht gymnastiek: Merel
Vakkracht muziek: Tanja

Onderwijsassistenten David Jan  Sirela
Brent
Marion

 
Schoolondersteuner
Irene 
Managementondersteuner en (leerling)administratie Laila, vervanging door Irene  
Managementteam Klipper Dubloen Mark Zonneveld- directeur Jeroen Oom - kwaliteitscoördinator
Anita Kindt - leerteamcoördinator 1-4
Michelle van de Ruit - leerteamcoördinator 5-8


 

IKC De Klipper

Klipper de Bres en Klipper Dubloen...samen de Klipper maar toch ieder een eigen gezicht!