Missie en visie

Persoonlijk contact, betrokkenheid, veilige sfeer, duidelijke structuur, hoge verwachtingen!

Missie en visie De Klipper Dubloen

Persoonlijk contact, betrokkenheid, veilige sfeer, duidelijke structuur, hoge verwachtingen!

Missie

De leerlingen van De Klipper Dubloen ontwikkelen zich in een kleinschalige, persoonlijke omgeving tot leuke, weldenkende mensen.  Ze hebben geleerd wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze zich op een prettige manier verhouden tot anderen en hun omgeving. Toegerust met een goed niveau van kennis en vaardigheden verlaten zij onze school.


Visie

Leren doen wij zo!

Goed onderwijs is geen toeval! 

We weten dat in de basis alle kinderen op dezelfde manier leren en dat kennis voorafgaat aan vaardigheden. De leerkracht staat in het leerproces centraal. 

We hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en onszelf. 

We gaan uit van het principe dat alle leerlingen het kunnen leren. We stappen dus niet te snel over op eigen leerlijnen, maar differentiëren in de mate van ondersteuning en oefening.

Om kennis goed op te nemen en vaardigheden aan te leren, wordt er regelmatig herhaald.

Succeservaring in het leren zorgt voor zelfvertrouwen.

 

Zo zie je dat terug in onze school!

Door vaste routines en door de leidende rol van de leerkracht, voorkomen we cognitieve overbelasting. Leerlingen weten welk gedrag er van hen verwacht wordt en kunnen zich richten op het leren.

In de lessen wordt gewerkt met het expliciete directe instructiemodel (EDI). Dit is een bewezen effectief, didactisch model, gebaseerd op de principes van Rosenshine. Bij het EDI model gebruikt de leerkracht verschillende didactische technieken waarbij een vast aantal stappen doorlopen wordt om kennis over te dragen en met de leerlingen in te oefenen. Vaste strategieën en het aanbieden van de stof in haalbare stapjes, maken daar onderdeel van uit.

Dit combineren we met het GIP model, wat duidelijke verwachtingen biedt aan leerlingen en leerkrachten helpt om naast klassikale instructie, extra instructie te organiseren.

Om de ontwikkeling van onze leerlingen te volgen en analyseren, maken we gebruik van het IEP leerlingvolgsysteem. 

 

Zo blijven wij professionals!

Het team van de Klipper Dubloen is voortdurend bezig zich te ontwikkelen. We staan open voor veranderingen. Hierbij zijn wij kritisch en worden keuzes gemaakt op basis van onze visie en aanwezige data.

Wij blijven continu leren als persoon en team waarbij we reflecteren op ons handelen en onderzoeken waar we kunnen verbeteren. We bezoeken elkaars lessen en geven elkaar feedback.

We werken met vakleerkrachten voor gym en muziek en hebben experts voor rekenen, taal en gedrag. Daarnaast speelt de kwaliteitscoördinator een belangrijke rol als zorgregisseur, data-analist en leercoördinator.

We verwelkomen stagiaires van snuffelstages tot LIO-eindstages om ook anderen te laten zien hoe mooi het werken in het onderwijs is.

 

Zo maken we de juiste keuzes! Onze leermiddelen en methoden zoeken we uit op bewezen effectiviteit.

In de leerteams bespreken we welke problemen we signaleren, wat daarover wetenschappelijk bekend is en welk plan we zelf kunnen maken op basis van die wetenschap.

We werken via de uitgangspunten van actieonderzoek en onderbouwen onze keuzes vanuit wetenschappelijke theorie.

Onze processen en afspraken leggen we vast in onderwijsplannen en kwaliteitskaarten. Onderwijsplannen als beschrijving van het proces en kwaliteitskaarten als praktische handvatten.

Jaarlijks plannen wij meerdere studiedagen rondom de thema's die op dat moment relevant zijn. Waar mogelijk vragen we daar experts bij.

Klik hier voor de volledige Visie-praatplaat

IKC De Klipper

Klipper de Bres en Klipper Dubloen...samen de Klipper maar toch ieder een eigen gezicht!