Nieuws Klipper de Bres

Hoe informeren wij de ouders?

Nieuws

Hoe informeren wij de ouders?
Alle ouders krijgen bij IKC Klipper de Bres een inlog voor Ouderportaal. Vanuit deze app sturen wij alle berichten naar ouders. Via deze app kan er ook ingeschreven worden op voortgangsgesprekken. Maandelijks krijgen de ouders een berichtje over de gang van zaken in de klas. Regelmatig zullen via Ouderportaal verzoekjes gedaan worden voor hulpouders bij diverse activiteiten.
Eens per drie weken wordt er een nieuwsbrief voor ouders gepost waarin alle highligths van de afgelopen en komende tijd staan.
Op facebook hebben we een pagina Klipper de Bres waar verslag wordt gedaan van alle leuke activiteiten in opvang en onderwijs.

 

IKC De Klipper

Klipper de Bres en Klipper Dubloen...samen de Klipper maar toch ieder een eigen gezicht!