Schooltijden, vakantierooster en jaarkalender

Op De Klipper geldt een continurooster met vijf gelijke dagen. De schooldag begint om 08:30 uur en eindigt om 14:15 uur.

Schooltijden, vakantierooster en jaarkalender

Op De Klipper geldt een continurooster met vijf gelijke dagen.
De schooldag begint om 08:30 uur en eindigt om 14:15 uur.

Schooltijden

De Klipper hanteert de volgende schooltijden voor alle groepen:

Maandag:       8.30 - 14.15
Dinsdag:         8.30 - 14.15
Woensdag:     8.30 - 14.15
Donderdag:    8.30 - 14.15
Vrijdag:           8.30 - 14.15

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie            15 oktober t/m 23 oktober
Kerstvakantie              24 december t/m 8 januari
Voorjaarsvakantie      25 februari t/m 5 maart
Pasen                           9 en 10 april
Meivakantie                22 april t/m 7 mei
Hemelvaart                 18 mei
Pinksteren                   28 en 29 mei
Zomervakantie           22 juli t/m 3 september
 

 

Vrije dagen 2022 - 2023

4 oktober (studiedag)
9 januari (studiedag)
20 februari t/m 24 februari (organisatieweek)
22 maart (studiedag)
19 mei (studiedag)
12 juni t/m 16 juni (organisatieweek)

 

Jaarkalender

Op de schooljaarkalender Dubloen en op de schooljaarkalender De Bres staan de vakanties, vrije dagen en studiedagen vermeld. Gedurende het schooljaar worden activiteiten gepland en kunnen wijzigingen plaatsvinden. In onze wekelijkse nieuwsbrief, Het Scheepsjournaal, is een actuele kalender opgenomen.

IKC De Klipper

De school met talent voor taal