Missie en visie

Rust - Structuur - Routines - Veilig schoolklimaat - Leerkrachtgestuurd - Kwaliteit

Missie en visie

Rust - Structuur - Routines - Veilig schoolklimaat - Leerkrachtgestuurd - Kwaliteit

Missie

Ons IKC (integraal kindcentrum) kenmerkt zich door rust en structuur, die we door het aanleren van de routines borgen. Opvang en onderwijs werken prettig en professioneel samen. Zo creëren we veiligheid waarin goed leren en samenwerken mogelijk is. We staan voor goed onderwijs aan alle leerlingen door middel van een doorgaande leerlijn van 0-13 jaar 

 

Leren doen wij zo

Goed onderwijs geven wij vorm in rust en structuur. Routines en afspraken zijn de basis voor een veilig schoolklimaat waarin elk kind tot een optimale ontwikkeling komt. Onze ambitie is dat alle leerlingen de basis beheersen en waar nodig worden uitgedaagd. We stellen hoge verwachtingen aan ieder kind. Dit doen wij door het geven van gerichte instructies, verrijking en voldoende herhaling. 

Zo ziet leren er uit bij ons op school

Wij hechten als school waarde aan wetenschappelijk onderbouwd onderwijs. De nieuwe lesstof wordt leerkrachtgestuurd aangeboden met behulp van methodes. De leerkrachten hebben kennis van de doorgaande leerlijn. De gerichte instructie geven we door middel van het EDI-principe. Bij gericht inoefenen en herhalen maken we gebruik van het GIP-model. De school beschikt over passende ICT middelen en zet deze gericht in. De samenwerking tussen ouder, kind en school staat voorop. Het kind wordt betrokken in zijn/haar eigen leerproces en krijgt hierdoor zicht op de eigen ontwikkeling. Binnen de school wordt, indien mogelijk, passende ondersteuning geboden.

Zo blijven wij professionals

Wekelijks komt het onderwijspersoneel in leerteams bij elkaar om kennis en ervaring te delen om het onderwijs naar een hoger niveau te tillen. 

Twee keer per jaar bespreken en presenteren de collega’s de leerresultaten aan elkaar en bespreken we acties voor de komende periode. De aanwezigheid van een kwaliteitscoördinator, reken-, taal-, lees- , gedrag- en hoogbegaafdheidspecialisten zorgt ervoor dat er een breed scala aan kennis aanwezig is. Wij zetten vakdocenten in voor gym en muziek.

Zo maken we de juiste keuzes

Wij leggen de lat hoog voor onszelf en de leerlingen. Alle afspraken worden vastgelegd in kwaliteitskaarten. Wij blijven ons voortdurend ontwikkelen; dit doen wij door middel van studiedagen, scholing, leerteams en HPS.
 

IKC De Klipper

Klipper de Bres en Klipper Dubloen...samen de Klipper maar toch ieder een eigen gezicht!