Verkeersveiligheid om de school

11-04-2022

Beste ouders en verzorgers,

Bij de Klipper De Bres vinden we het belangrijk dat alle kinderen op een veilige manier bij de school kunnen komen en deze veilig kunnen verlaten. Doordat auto’s stilstaan of parkeren op plekken waar dat niet de bedoeling is, wordt de situatie om de school minder veilig. Ook verhoogt dit de kans op ongelukken. We zouden daarom aan iedereen willen vragen, de verkeersregels rond de school in acht te nemen.

Hierbij hebben we speciaal aandacht voor de volgende verkeersregels:

  • Op een kruispunt mag u niet stilstaan of parkeren 

  • Bij de gele markering langs de weg mag u niet stilstaan of parkeren 

  • Binnen 5 meter afstand van een zebrapad mag u niet stilstaan of parkeren

Omdat kinderen niet over de auto’s heen kunnen kijken (of de automobilist in staat is om kinderen te zien), is er geen mogelijkheid meer om een (nood)stop te maken. Parkeren en afzetten van kinderen is mogelijk op de parkeerplaatsen welke aanwezig zijn rond de school.

Mede namens alle leerlingen, ouders/verzorgers en team van De Bres: heel hartelijk bedankt voor uw medewerking! 

IKC De Klipper

Klipper de Bres en Klipper Dubloen...samen de Klipper maar toch ieder een eigen gezicht!