Opvang locatie de Bres en Dubloen

Wij zijn een school voor opvang en onderwijs. Onze onderwijstijden lopen van 8.30 tot 14.15 uur. Dat doen we volgens een continurooster waarin de kinderen een door pedagogisch medewerkers begeleide pauze hebben. De leerkrachten hebben in die tijd pauze.

Opvang locatie de Bres en Dubloen

Wij zijn een school voor opvang en onderwijs. Onze onderwijstijden lopen van 8.30 tot 14.15 uur. Dat doen we volgens een continurooster waarin de kinderen een door pedagogisch medewerkers begeleide pauze hebben. De leerkrachten hebben in die tijd pauze.

Opvang voor leerlingen is ook mogelijk vanaf 7:00 uur (tot de school begint) en vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur. Daarnaast bieden we kinderopvang en/of peuterspeelzaal aan voor kinderen vanaf 0 jaar. 

Locatie de Bres

Klipper de Bres heeft kinderopvang van 0-12 jaar en onderwijs onder één dak, ook wel 'brede school de Bres' genoemd. Onze locatie biedt plaats aan een BSO-groep van max. 22 kinderen en de mogelijkheid tot uitbreiding naar drie groepen. In januari 2020 is er een KDV groep voor kinderen van 0-4 jaar geopend. Deze locatie beschikt over een fantastische natuur ontdektuin.

Binnen spelen
Voor de oudste kinderen (7+ jaar) is er een chill ruimte waar ze met elkaar kunnen computeren, lezen, spelletjes doen, televisie kijken en gewoon lekker met elkaar kunnen spelen. Naast de groep waar we ons verzamelen na schooltijd hebben we een knutselruimte en een gymzaal waar we gebruik van maken.

Buiten spelen
Er is bij de locatie een natuur ontdektuin die de vindingrijkheid van de kinderen stimuleert en waarin ze optimaal kunnen ontdekken, tuinieren en spelen. Tevens kunnen de kinderen zich volop vermaken op het grote schoolplein en het naastgelegen speel- en voetbalveld.

Activiteitengericht
Op onze locatie werken we activiteitengericht. De activiteiten worden door de kinderen samen met de pm-ers (pedagogisch medewerkers) bedacht en zijn heel divers. De wensen van de kinderen staan hierin centraal. Aangeboden wordt: sport en spel, creatieve activiteiten in diverse vormen (schilderen, tekenen, knutselen), koken, muziek, theater, etcetera. Als ouder kunt u het activiteitenprogramma van de locatie bekijken op het activiteitenbord op de locatie.

BSO in de schoolvakanties
In de schoolvakanties zijn de BSO kinderen tot 9 jaar welkom op de eigen locatie. Dit is een proefperiode tot en met de meivakantie 2021, voor meer informatie hierover: neemt u contact met ons op.

De kinderen van 9 jaar en ouder kunnen terecht bij SKH de Ceder. Bij SKH de Ceder is een jeugdhonk ingericht, waar alle oudste kinderen vanuit de Kersenboogerd samen komen voor een leuke dag. De activiteiten die hier worden aangeboden zijn aangepast naar de leeftijd van de kinderen.

Kinderdagopvang
In januari 2020 is er een KDV groep voor kinderen van 0-4 jaar geopend. We werken op deze groep nauw samen met de kleuterklassen van Klipper de Bres, we sluiten onder andere aan bij dezelfde thema's als de kleuters. De overgang naar de basisschool zal voor de kinderen van de KDV groep makkelijker verlopen omdat zij het gebouw, de leerkrachten en klasgenootjes nu al leren kennen.
Deze KDV groep biedt plaats aan maximaal 12 kinderen en is geopend op maandag t/m vrijdag van 7:00 uur tot 18:30 uur.

Locatie Dubloen
​​​​​

In basisschool De Klipper aan de Dubloen, is een locatie van Kinderopvang Berend Botje gevestigd. In de twee grote groepsruimten en de ruime speelhal krijgen de kinderen alle ruimte om te spelen, leren en ontdekken. Daarnaast maken wij gebruik maken van de gymzaal van de school, het 'groen' ingerichte speelplein en de sportvelden naast de school. Dankzij onze fijne samenwerking met De Klipper kunnen we een mooie, doorgaande ontwikkelingslijn bieden aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Deze doorgaande leerlijn maakt de overstap van kinderopvang naar basisschool een stuk eenvoudiger. Samen met basisschool De Klipper bieden wij de kinderen een vertrouwde plek!

Kinderdagverblijf (0-4 jaar)

Op ons kinderdagverblijf is je kind op een of meerdere dagen per week welkom. Zowel bij het brengen (vanaf 7:00 uur) en het halen (tot 18:30 uur) is er een persoonlijke overdracht met de medewerker op de groep. De eerste levensjaren van je kind zijn enorm belangrijk. Taalontwikkeling, creativiteit, natuurbeleving: als er in de eerste jaren aandacht voor is, heb je daar je leven lang plezier van. Spelen ligt aan de basis van leren, ontwikkelen en ontdekken en daarom stimuleren we de kinderen om op ontdekkingstocht te gaan. Dat doen we bijvoorbeeld in de bouwhoek, de knutselhoek, de leeshoek en natuurlijk buiten in de natuur.

Peuterspeelgroep (2-4 jaar)

Bij onze peuterspeelgroep kunnen peuters al jong kennismaken met basisschool De Klipper.
Op onze peuterspeelgroep zijn alle medewerkers VVE-opgeleid (Voor- en Vroegschoolse Educatie). VVE is een effectieve methode om kinderen voor te bereiden op de overstap naar de basisschool. Zo krijgen zij extra ondersteuning in taal- en spelontwikkeling. Je kunt zelf kiezen op welke twee (of meer) ochtenden je gebruik wilt maken van de peuterspeelgroep. We zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 12.15 uur of van 7.00 - 13.00 uur. 

Buitenschoolse opvang (4-13 jaar) 

Hoe fijn is het voor je kind dat het voor en na schooltijd opgevangen kan worden in een vertrouwde omgeving? Kinderopvang Berend Botje biedt in De Klipper ook buitenschoolse opvang (bso). De medewerkers zorgen dat je kind na schooltijd een onvergetelijke tijd beleeft en ondernemen leuke activiteiten met hen. Ze kunnen ook heerlijk buiten spelen op het voor hun bekende groen ingerichte speelplein.

Het kinderdagverblijf, de peuterspeelgroep en de bso hebben een eigen ingang in de school.

Meer informatie

Wil je meer weten over opvang bij Berend Botje? Neem dan een kijkje op onze website of maak een afspraak voor een persoonlijke rondleiding via 088-2331780.  

OBS De Klipper

De school met talent voor taal